Woensdagen zijn wij uitsluitend op afspraak geopend. Op de zaak of bij u thuis plannen wij een rustig moment voor persoonlijk advies.

Algemene voorwaarden webshop bestellingen

Bestelling:
Na ontvangst van uw bestelling en betaling, maken wij uw bestelling verzendklaar, of wij plaatsen een order bij de desbetreffende leverancier.
De bestelling zal binnen de aangegeven levertermijn bij u bezorgd worden (mits door overmacht dit niet mogelijk is)
Bezorging in het buitenland is mogelijk, hier komen echter extra portokosten bij.
U kunt hier het beste contact met ons opnemen via 0316-525021 of info@bedadviseursberentsen.nl

Betaling:
In onze webshop kunt u makkelijk en veilig betalen met IDEAL.
Heeft u geen IDEAL, lukt het niet het product online te bestellen of woont u in het buitenland?
Natuurlijk kunt u dan ook gewoon bestellen:
Een pakket versturen naar het buitenland is variabel qua prijs, afhankelijk van het gewicht van het pakket.
Stuur een email met uw bestelling en naam/adresgegevens naar info@bedadviseursberentsen.nl of bel +31 (0)316-525021
Wij sturen u dan een opdrachtbevestiging het bedrag van de bestelling en verzendkosten toe.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zullen wij uw bestelling verzenden.

Bezorging – schade bij bezorging:
U kunt er vanuit gaan dat uw product binnen de beschreven levertermijn uitgeleverd wordt mits overmacht
Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt.
Bovendien dient door de afnemer binnen 24 uur na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke hiervan wordt er vanuit gegaan de de bestelling in goede orde is ontvangen.

Garantie en retour:
Vanaf het moment dat U de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft U deze 14 dagen op zicht (* zie uitzonderingen bij retourneren & service). Binnen deze termijn mag U het artikel bekijken.
Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet is.
Als dit niet zo is, meld dit dan binnen 24 uur na ontvangst per e-mail of telefonisch via 0316-525021

Nadat U het door U bestelde product heeft ontvangen, heeft U de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bedadviseurs Berentsen te ontbinden*.
U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien U de overeenkomst wenst te ontbinden, dient U dit schriftelijk vooraf (via e-mail) aan ons te melden. Na ons akkoord mag U het pas terugsturen.
Het product dient uiterlijk de 14e werkdag na ontvangst weer in ons bezit te zijn door het terug te sturen of te brengen naar Bedadviseurs Berentsen.
U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen.
De betalingen die U hebt verricht op het moment dat de overeenkomst met beddenspeciaalzaak hebt herroepen, zullen wij binnen 30 dagen nadat wij het door U geretourneerde product hebben ontvangen, aan U terugbetalen.

* Voor een beroep te doen op deze retour regeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:
De afgeleverde producten moet 100% verkoop waardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht.
De verpakking moet ongeopend, het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.
Dekbedden, matrassen, hoofdkussens en andere hygiëne artikelen kunnen helaas niet geruild worden.
Bedadviseurs Berentsen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door Uw schuld (anders dan die van Bedadviseurs Berentsen of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant is of anderszins voor Uw risico komt,
zal Bedadviseurs Berentsen U hiervan schriftelijk ( brief of e-mail) in kennis stellen. Bedadviseurs Berentsen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan U terug te betalen bedrag in te houden.
Deze bedenktermijn geldt niet voor producten die op maat vervaardigd zijn, voor speciale eenmalige aanbiedingen, producten uit de opruiming
De bedenktermijn is alleen geldig indien U een product via onze website heeft gekocht.
Voor bestellingen in onze winkel/Showroom is de “omruilperiode” niet van toepassing. Hiervoor gelden onze normale algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

NB: De bedenktermijn is dus geen proef- en testperiode (bijvoorbeeld de matras lijkt toch te zacht, het dekbed is niet warm genoeg, etc.)!

Privacy:
Persoonlijke gegevens worden tot 1 jaar na factuurdatum bewaard i.v.m. eventuele garantie.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Bedadviseurs Berentsen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid. Bij vragen kan er altijd contact op genomen worden met Bedadviseurs Berentsen middels een email naar info@bedadviseursberentsen.nl met daarin duidelijk uw vraag waarop wij met alle plezier een grondig antwoord willen geven.

Disclaimer:
Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Bedadviseurs Berentsen of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u dient uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
Bedadviseurs Berentsen noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Bedadviseurs Berentsen gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Bedadviseurs Berentsen. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Bedadviseurs Berentsen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Bedadviseurs Berentsen alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Bedadviseurs Berentsen herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Bedadviseurs Berentsen.

Hoewel Bedadviseurs Berentsen al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Afmetingen:
De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.

Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.


© Copyright Bedadviseurs Berentsen |